coachning, coachutbildning i Stockholm, coach utbildning, ICF coach

Grundutbildning

http://leapfrogab.se/sites/default/files/upload/accny3.png

Motsvarar utbildningskravet för internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF (International Coaching Federation). Utbildningen startade 2003. Den är också en kommunikationsträning som gör att du får ut mer i möten med människor, yrkesmässigt och privat, under resten av ditt liv om du så vill. Du får också utveckling genom egen coaching under utbildningstiden. Programmet ger dig således en gedigen kompetens och färdighetsträning.

Utbildningen vänder sig till dig som....

-   Redan nu arbetar med coaching men känner behovet av en teoretisk förankring/färdighetsträning och en modell och struktur att arbeta utifrån.
-   Idag arbetar som konsult, program-/projektledare, HR-ansvarig el dyl och vill kunna arbeta renodlat med coaching eller använda ett coachande förhållningssätt.
-   Är ledare och vill utveckla ditt ledarskap genom att integrera coaching.
Vill gå en utbildning som är kvalitetsgranskad och godkänd av ICF som certifierings-grundande utbildning.

 

Vår kursgård

Vi håller våra utbildningar on-line eller på konferensgård i centrala Stockholm. 

Utbildningens innehåll

  • Visst förarbetsmateriel
  • 9 dagar tillsammans i grupp med mycket färdighetsträning
  • Individuell handledning
  • Gruppmöten på videolänk
  • Coaching av egna klienter
  • Framtagande av en egen coachprofil
  • Litteraturstudier
  • Övningar i ett omfattande kursmaterial
  • Verktyg för dig och framtida klient
  • För dig som vill certifiera dig, erbjuder vi dig ett kostnadseffektivt Mentorcoachingprogram på 10 timmar efter avslutat utbildningsprogram. Kontakta oss så berättar vi mer. 

Du kommer att få en grundlig genomgång och träning i ICF's 8 kärnkompetenser liksom etiska riktlinjer. Du kommer också att få lära dig och träna på att använda en modell för coaching vilket gör att du får ut mer i dina möten, oavsett vilken roll du har. Programmet anpassas till och tar vara på de styrkor du redan har. Vi kommer att arbeta med både "performance coaching" och "life coaching" samt orientera dig i gruppcoaching och telefoncoaching. Under programmet får du många verktyg som används av en coach. Du får också visst stöd i din marknadsföring som coach. I programmet ingår även mycket egen coaching och du lär dig mängder av tillämpningsområden för coaching.

Genomförande

Utbildningsdagarna förläggs till fyra utbildningstillfällen, fördelade över tre månader i vår egen kurslokal på Långholmen i Stockholm. Räkna med att du kommer att leva med programmet från dag 1. För aktuella dagar, se länken till "Ansökan" under "Coachutbildning" på vår hemsida.

Kursledare

Catharina Linnet - PCC, Håkan Schyllert - MCC och Marianne Norrgrann - PCC, se Om oss/Medarbetare.

Antagningskrav

Vi förutsätter att du redan har erfarenhet från utveckling av individer eller grupper. Som ledare, konsult eller annat individutvecklande yrke. Du har en personlig mognad och är fri från egna självhävdelsebehov i möten med klienter och medarbetare. Ett starkt intresse för utveckling av människor är också nödvändigt. Vi vill också att du är klar över hur du vill använda dig av den kompetens du söker.

En personlig intervju kommer att hållas med alla sökande för att säkerställa "rätt kurs för rätt person" och en bra gruppsammansättning.

Fördjupning

Möjlighet till fördjupning finns genom vår ICF-godkända fördjupningsutbildning.

För kursdagar och kostnader, se "Ansökan".

Vill du veta mer om innehåll mm - kontakta oss på 076-94 68 900 eller email info@leapfrogab.se.