coach, coachutbildning i Stockholm, coach utbildning, ICF coach

Fördjupningsutbildning

 

Fördjupningsutbildning som motsvarar utbildningskravet för internationell certifiering på PCC-nivå enligt ICF (International Coaching Federation). Utbildningen startade 2008 och tar dig till professionell nivå enligt de krav som ställs av vår branschorganisation ICF. Den förutsätter att du har gått vår grundutbildning eller tillgodogjort dig motsvarande av ICF godkända grundutbildning hos någon annan leverantör.

Steget till professionell coach är stort och vi är måna om att skapa en bra utvecklingsprocess som förankrar den professionalitet vi eftersträvar. Träningen individanpassas därför och fördelas över en tidsperiod på tolv månader. Huvuddelen av kursdagarna är fördelade över de första sex månaderna. I detta program har vi mer fokus på varandet dvs hur du är som coach och hur du är med din kund. Du förväntas utveckla sidor som gör att du kan använda mer av dig själv och du kommer också att få träna mer. Det innehåller en fördjupning av alla kärnkompetenserna så att du blir mer professionell i alla avseenden.

Utbildningen vänder sig till dig som....
-   Vill arbeta eller redan nu arbetar professionellt med coaching, i rollen som coach eller ledare.

-   Har gått en grundutbildning som möter ICFs utbildningskrav för ACC-certifiering.

-   Möter Leapfrog's krav för deltagande i vår grundutbildning, se vår beskrivning av denna.

Ett personligt möte kommer att föregå uttagningen till våra utbildningsgrupper.

Utbildningens syfte och mål

Vi vill se deltagare komma ut ur detta program med en förmåga

  • att tydligt förflytta klienten framåt utan att vara beroende av en coachmodell eller färdiga frågor.
  • att lösa dilemman på flera nivåer och områden parallellt.
  • att utveckla klientens potential och styrkor, bortom dennes begränsningar och uttalade frågeställningar.
  • till en större närvaro, inåt och utåt.
  • till ett väsentligt djupare partnerskap med klient.

Utbildningens innehåll

12 heldagar
2 Träningstillfällen under halvdagar.
Individuell handledning och grupphandledning
Gemensamt arbete med externa klienter 

Övningar i kursmaterialet
Litteraturstudier
Ytterligare sex timmars mentorcoaching rekommenderas.

Genomförande

Utbildningsdagarna förläggs till fem utbildningstillfällen i vår egen kurslokal på Långholmen i Stockholm.

Kursledare

Håkan Schyllert - MCC, Catharina Linnet - PCC, Sara Widlert - MCC och Cecilia Gromark - MCC se Om oss/Medarbetare.

Nästa steg

För kursdagar och kostnader, se "Ansökan".
Vill du veta mer om innehåll mm - kontakta oss på 076-94 68 900 eller email info@leapfrogab.se.