Coachande Ledarskap

"The key to successful leadership today is influence, not authority" - Ken Blanchard

Ett coachande ledarskap är inte för alla situationer, en ledare behöver också vara chef och mentor. Men ett coachande förhållningssätt skapar resultat genom att ge ansvar, utveckling och motivation och får medarbetarna att vilja jobba för just dig. Därför skapar ett coachande förhållningssätt definitivt skillnad. Du talar mindre om vad dina medarbetare ska göra men får medarbetare som tar ansvar för mer!

Du behöver förstås veta hur du gör och när det är lämpligt. Du behöver också verktyg som underlättar och du behöver vara uthållig. Att ändra vanor och beteende är ingen quick fix. Det kräver både av- och inlärning men leder till ett mer optimalt förhållningssätt framöver.

Programmet innehåller mycket träning. Bland annat i att använda en dialogmodell som skapar skillnad i ditt ledarskap. Du får större medvetenhet om ditt ledarskap och hur du skapar motivation. Du får hjälp att se när du kommer i vägen för dig själv, dina medarbetares och teamets utveckling. Vi lär dig att söka klarhet och vara tydlig med ansvarsgränser, på ett sätt som är inspirerande! Det bidrar till en större tydlighet och ett fokus i ledarskapet. Dina kunskaper blir också användbara i andra sammanhang i ditt liv.

Resultat  

Mer motiverade och självgående medarbetare
Kortare och effektivare möten, på tu man hand och i grupp
Snabbare beslut och bättre resultat
En förmåga att bättre möta oförutsedda händelser
Snabbare lärande i organisationen. vilket medför större flexibilitet

Vår kompetens

Våra utbildare har alla lång erfarenhet som professionella coacher, utbildare och ledare. Vi har alla genomgått fördjupningsutbildning inom coaching som är godkänd av branschorganisationen ICF (International Coach Federation) Inom vårt företag finns en av landets bästa kompetenser och erfarenheter inom coachutbildning!
Du som redan tycker att du coachar dina medarbetare - vad exakt gör du annorlunda nu mot vad du gjorde innan du kallade det coaching? Du som gått en kortare kurs i coaching - hur väl tillämpar du ett coachande förhållningssätt idag? Kontakta oss om du vill skapa skillnad i ledarskapet! 

Nästa steg

Denna utbildning genomför vi företagsinternt, dvs i och för din organisation. Omfattning och kostnad kan därför variera med era önskemål och antal delagare. Lämna dina kontaktuppgifter på vår "Ansökan" eller kontakta oss på 076-94 68 900 eller info@leapfrogab.se.