Företaget

Vi är ett av de ledande företagen i Norden inom coaching och coachutbildningar  

Vår verksamhetsidé:

Att accelerera lärande i liv och ledarskap, genom coaching och genom train the trainer för specialister & chefer.

Vad vi gör:

  • Utbildar och tränar coacher till att bli verkligt professionella.  
  • Tillhandahåller erfarenhetsförankrade konsulter och ledare som professionella coacher, för individ- team- och organisationsutveckling.  
  • Utbildar och tränar interna nyckelpersoner i ett coachande förhållningssätt.  

Vår värdegrund:

Värden som genomsyrar verksamheten är:

  • Kompetens: Vi har samlat de mest erfarna i Sverige för att utbilda våra deltagare och ge möjlighet till certifiering.
  • Professionalism: Vi står för seriositet och kunskap på en växande marknad och skapar värde genom att också koppla individens utveckling till företagsnytta.
  • Engagemang: Vi lyssnar på våra kunder och är beredda att "gå en extra mil" för att skapa rejäl kundnytta. Först tjäna och sedan förtjäna är en av våra paroller.

Bakgrund och resurser:

Leapfrog AB grundades 1994 av Håkan Schyllert och driver nu företaget tillsammans med Catharina Linnet. Vårt långa arbete med coaching och coachutbildning gör att vi idag har en särställning i Sverige och har enligt branschbedömare det bästa varumärket.
En omfattande samverkan med andra utbildningsaktörer inom coaching i USA och Europa (ACTO), liksom ett djupt engagemang i ICF (International Coaching Federation) gör att vi kan tillhandahålla professionella coacher över hela världen.