Företaget

Vi är ett av de ledande företagen i Norden inom coaching och coachutbildningar  

Vår verksamhetsidé:

Att accelerera lärande i liv och ledarskap, genom coaching och genom train the trainer för specialister & chefer.

Vad vi gör:

  • Utbildar och tränar coacher till att bli verkligt professionella.  
  • Tillhandahåller erfarenhetsförankrade konsulter och ledare som professionella coacher, för individ- team- och organisationsutveckling.  
  • Utbildar och tränar interna nyckelpersoner i ett coachande förhållningssätt.  

Vår värdegrund:

Värden som genomsyrar verksamheten är:

  • Kompetens: Vi har samlat de mest erfarna i Sverige för att utbilda våra deltagare och ge möjlighet till certifiering.
  • Professionalism: Vi står för seriositet och kunskap på en växande marknad och skapar värde genom att också koppla individens utveckling till företagsnytta.
  • Engagemang: Vi lyssnar på våra kunder och är beredda att "gå en extra mil" för att skapa rejäl kundnytta. Först tjäna och sedan förtjäna är en av våra paroller.

Bakgrund och resurser:

Leapfrog AB grundades 1994 av Håkan Schyllert och driver nu företaget tillsammans med Catharina Linnet och Johan Westerlund. Vårt långa arbete med coaching och coachutbildning gör att vi idag har en särställning i Sverige och har enligt branschbedömare det bästa varumärket.
En omfattande samverkan med andra utbildningsaktörer inom coaching i USA och Europa (ACTO), liksom ett djupt engagemang i ICF (International Coaching Federation) gör att vi kan tillhandahålla professionella coacher över hela världen.