Ansökan Coachutbildning (ej bindande)

Dessa utbildningar är godkända av ICF och anpassade för dig som vill få eller behålla Internationell Certifiering som Coach. De genomförs på svenska på konferensgård centralt i Stockholm.

  • Grundutbildningen (A) uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell ICF-certifiering på den första nivån - ACC (Associate Certified Coach). Handledning individuellt stöd, video-/ telemöten ingår, liksom 5 timmars mentorcoaching (handledning på din coaching) vid ansökan till ACC-certifiering. Den utgör 64 timmar. Kostnaden är SEK 42.500 för genomförande på kursgård i Stockholm respektive online. Rekommenderad litteratur tillkommer.

  • Fördjupningsutbildningen (P) uppfyller - tillsammans med grundutbildningen - utbildningskravet för ansökan om ICF-certifiering på den andra nivån - PCC (Professional Certified Coach). Handledning individuellt stöd, web-/telemöten ingår. Den utgör 86 timmar. Kostnaden är SEK 48.000 för genomförande på kursgård i Stockholm respektive online. 6 timmars individuell mentorcoaching (handledning på din coaching) med separat mentorcoach tillkommer. Rekommenderad litteratur tillkommer också. Datumen nedan är preliminära.

  • Coachande Ledarskap (CL) ges under 5 dagar över tre månader. Den innehåller även webinars och litteratur. ICF-godkänd. Ring oss om du är intresserad!

Inget krav på internat för någon av utbildningarna. Bindande anmälan görs genom inbetalning av anmälningsavgiften SEK 5.000. (Anmälningsavgiften utgör delbetalning och betalas efter personlig intervju.) Prisjustering kan komma att genomföras. Moms tillkommer på samtliga belopp. Du är välkommen med en preliminär ansökan för att registrera ditt intresse, den är inte bindande. Tidig ansökan ger dig förtur men vi förbehåller oss rätten att avvika från ansökningsordningen om det gynnar gruppsammansättningen. Personlig intervju sker före antagning. Har du frågor är du välkommen att ringa oss på tel: +46 76 94 68 900.  

Nedan följer datum för kommande öppna kurser var vänlig ange det/de alternativ du föredrar (A = Grundutbildning P = Fördjupningsutbildning). Är du intresserad av utbildning i Coachande Ledarskap klicka här.

Utbildning

Förmöte

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

22/9

6-7/10

27-28/10

24-25/11

15-16/12

19/12

12-13/1

2-3/2

23-24/2

16-17/3

20/12

18-20/1

23-24/3

25-26/5

30/8-1/9

7/12

Kontaktuppgifter